Solaris 10 Operating System Media (DVD)

Solaris 10 Operating System Media (DVD)

- Phân tích các cấu hình Oracle Solaris, bao gồm kết nối mạng, lưu trữ, và Oracle Solaris 
- Phân tích các chương trình ứng dụng. 
- Phân tích các ứng dụng đang chạy. 
- Tạo ra một cấu hình mẫu Oracle Solaris Zone để sử dụng trên máy chủ đích. 
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

The Solaris 10 8/07 Operating System can be installed from a single DVD which is included in the Solaris 10 8/07 media kit. Other Sun software is provided on DVD as well so it is recommended to update systems with a CD-ROM drive to a DVD drive. When customers prefer to obtain the software via download they can choose between downloading CD images or a DVD image and then subsequently burn a set of CDs or a DVD. Customer who need the software on CD and have no capabilities to download can purchase a Solaris 10 8/07 CD-R kit. 

The Solaris 10 8/07 CD-R kit contains 6 CDs:

 • Solaris 10 8/07 Operating System CD 1
 • Solaris 10 8/07 Operating System CD 2
 • Solaris 10 8/07 Operating System CD 3
 • Solaris 10 8/07 Operating System CD 4
 • Solaris 10 8/07 Operating System CD 5
 • Solaris 10 8/07 Languages CD 6
 • Hệ thống của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau.

  • Bộ nhớ - 128 Mb trở lên

  • Dung lượng đĩa - 6.8 Gbytes hoặc lớn hơn

  • Tốc độ xử lý - 200 MHz trở lên

 • Thu thập các thông tin bạn cần để cài đặt Solaris OS.

  • Đối với hệ thống không được kết nối mạng, hãy thu thập thông tin sau.

   • Tên máy chủ của hệ thống mà bạn đang cài đặt

   • Ngôn ngữ và các ngôn ngữ mà bạn định sử dụng trên hệ thống

  • Đối với một hệ thống nối mạng, thu thập thông tin sau.

   • Tên máy chủ của hệ thống mà bạn đang cài đặt

   • Ngôn ngữ và các ngôn ngữ mà bạn định sử dụng trên hệ thống

   • Địa chỉ IP host

   • Mặt nạ mạng con

   • Loại dịch vụ tên (ví dụ: DNS, NIS hoặc NIS +)

   • Tên miền

   • Tên máy chủ của máy chủ tên

   • Địa chỉ IP máy chủ của máy chủ tên

   • Mật khẩu gốc

Sản Phẩm Liên Quan