Navicat for Oracle

Navicat for Oracle

 Navicat for Oracle cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo, tổ chức, truy cập và chia sẻ thông tin một cách an toàn và dễ dàng, quản lý của Oracle tới cấp độ tiếp theo. Nó kết nối người dùng đến bất kỳ máy chủ Oracle / local / remote nào, cung cấp một số tiện ích cơ sở dữ liệu như Đồng bộ hóa dữ liệu / Cấu trúc, Nhập / Xuất, Sao lưu và Báo cáo, duy trì dữ liệu.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

With Navicat well-designed Graphical User Interface (GUI), Navicat for Oracle lets you quickly and easily create, organize, access and share information in a secure and easy way, taking Oracle administration to the next level. 

Navicat for Oracle is available for two platforms – Microsoft Windows and Mac OS X. It connects users to any local/remote Oracle Server, providing several database utilities such as Data/Structure Synchronization, Import/Export, Backup and Report, to facilitate the process of maintaining data.

Sản Phẩm Liên Quan